TEL:8867-3432020
FAX: 8867-3438787
Email:cy2010@cy2010.com.tw
地址: 807高雄市三民區民族一路521-2號18樓
非金屬保護管

種類及特性表

非金屬保護管

高純度三氧化二鋁

PTO

6.8.10.13.15.17.21

1650℃

1750℃

耐熱抵抗力,JIS特殊0級

三氧化二斂陶瓷

PT1

6.8.10.13.15.17.21

1500℃

1550℃

耐熱抵抗力,JIS特殊1級

三氧化二鋁陶瓷

PT2

6.8.10.13.15.17.21

1350℃

1400℃

耐熱抵抗力,JIS特殊2級

透明石英

CT

10.15

1000℃

1050℃

極熱/冷之抵抗力

氮化矽

SUK

15.17.21.25.

1200℃

1600℃

鑄造的非鐵金屬抵抗力

Chamotte

S

21.22.27.33.45

1550℃

1600℃

極熱/冷之抵抗力

回上頁